1. Verantwoordelijke

Kristien Laureys – Theelicieus

Aartrijkestraat 255 – 8820 Torhout

Telefoon: 0495 89 55 27

Email: info@theelicieus.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0846.797.726

Indien u vragen heeft over de Privacy Policy van Theelicieus, dan kunt u contact met ons opnemen op dit adres.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Theelicieus respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om onze bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en voor onze eigen direct marketing doeleinden zoals beschreven in onze algemene voorwaarden. 

Theelicieus zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

3. Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen naar onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

4. Toegang – verbetering

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag verlenen wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.

5. Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Theelicieus gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Theelicieus geen cookies ontvangt.

Op onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw computer bij onze server identificeren als een unieke gebruiker en die door uw internetbrowser op uw gegevensdrager worden opgeslagen en bepaalde instellingen en gegevens met betrekking tot de gegevensuitwisseling met ons systeem via uw browser opslaan. Theelicieus maakt gebruik van retargeting wat mogelijk maakt om u een interessanter aanbod te doen. Retargeting is een manier waarmee we kunnen adverteren met producten die u kortgeleden bekeken heeft op onze website om u zo nogmaals een aantrekkelijk aanbod te verschaffen. Wij doen dit door uw zoekgedrag te analyseren die voortkomt uit uw cookies. Deze zijn anoniem, bevatten geen persoonlijke informatie en geen gebruikersprofielen. U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert.